Da Gua analýzaPridať
Pridajte osoby a položky do výpočtov
Pridať

Pridanie osoby  Pridajte osoby a ich dátum narodenia, budú im vypočítané Kmene, Vetvy a tiež osobné vzťahy k vybranému dátumu v kalendári. Osoby môžete aj mazať.

Pridanie položky  Pridajte položky ako dvere, sitting, facing a ich uhly, budú im vypočítané Kmene, Vetvy a tiež vzťahy k vybranému dátumu v kalendári. Položky môžete aj mazať.

Da Gua analýza

Da Gua detail